מזל טוב למשפחת כהן (חיים) להולדת הבת

מזל טוב למשפחת קופליק להולדת הבת