רב השכונה הרב אדרי עם רב בית הכנסת הרב גולדרייך.
כל לבנה בבנין ירושלים בונה את קשר
הנצח של עם ישראל לארצו הקדושה.
כי כמו שהלב הוא המחיה של האדם
כך בנינה של ירושלים ובנין התורה בה
הוא חיות ליבם של ישראל וארצם.
אנשי הקהילה
קהילת נתיבות ישראל בשכונת חומת שמואל (הר חומה)
זוכה להיות חלק מבנינה הפיזי והרוחני של עיר הקודש
הקהילה הוקמה לפני כ-6 שנים, עם אכלוסה הראשון של השכונה,
לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
ומתקיימת לאור תורתו – תורת ארץ ישראל
רב בית הכנסת הספרדי הרב ניר
הקהילה מורכבת משני בתי כנסת
ב"כ ספרדי – נוסח ירושלמי
וב"כ אשכנזי – נוסח ספרד
הפועלים זה לצד זה ובשיתוף פעולה
הקהילה מונה כיום כ-200 משפחות
בע"ה זכינו להנחת אבן פינה לקהילתנו