פעילות חסד:

גמ"חים:

שם הגמ"ח:אחראי על הגמ"ח:טלפון:הערות:
גמ"ח יולדות משפ' שבלב077-2340522נשות הקהילה דואגות לנשים יולדות בקהילה
גמ"ח כסאות ושולחנותנדב טחובר050-6749442הכסאות והשולחנות של בית הכנסת עומדים לאורך כל השבוע להשאלה לכל חבר קהילה ללא תשלום
גמ"ח מכשירי אינהלציהמשפ' בוזגלו02-6281447 050-6412852