הרב הראשי לישראל

הרב הראשי לישראל
עם רב השכונה

הרב הראשי מניח
את אבן הפינה


הרב הראשי ורב השכונה
עם רב בית הכנסת
הספרדי

הרב הראשי חותם
על מגילת היסוד

מגילת היסוד

המגרש בו ייבנה
בעז"ה בית הכנסת

המגרש בו ייבנה
בעז"ה בית הכנסת

הרב עמיאל שטרנברג
ראש ישיבת הר המור
חותם על מגילת היסוד

ראש העיר חותם
על מגילת היסוד