זמני תפילה:

ימי חול:

שחריתכוותיקין - מניין בנוסח ספרדי
7:00 - מניין בנוסח אשכנזי
מנחה20 דקות לפני השקיעה
ערבית20 דקות אחרי השקיעה
20:00
21:30

שבתות:

מניין אשכנזי מנחה ערב שבת: 15 דק' אחרי הדלקת הנרות
שחרית מנין ראשון: 6:00
שחרית מנין שני: 7:55
מנחה: 15:45
ערבית מוצ"ש: 15 דקות לאחר צאת השבת
מניין ספרדי שיר השירים בזמן הדלקת הנרות
מנחה בערב שבת 20 דק' אחרי הדלקת הנרות
שחרית 7:30 קורבנות
מנחה מניין ראשון 12:45
מנחה מניין שני 16:00
ערבית מוצ"ש בזמנה
מניין מרוקאי מנחה ערב שבת בזמן הדלקת הנרות
שחרית 7:30
מנחה 15:30 מיד לאחר מכן שיעור וסעודה שלישית עד מוצ"ש
ערבית מוצ"ש בזמנה