המניינים

המניין האשכנזי:

רב המניין, הרב שלמה גולדרייך, טל: 050-3820610
גבאים:
שמואל קופליק
ניסן ליבליין
אריאל שחר
רובי למפרט
חגי רובין
משה רובין

המניין פועל ברח' שמואל מאיר 6, בכל ימות השבוע.

המניין הספרדי:

רב המניין, הרב ניר יפה, טל: 050-993724
חזנים ובעלי קריאה – דוד סבתו טל’ 050-4737475.
ניקיון ותחזוקה – דוד שקלים טל’ 052-2638224

המניין פועל ברח' שמואל מאיר 4, בשבתות בלבד.

המניין המרוקאי:

רב המניין, הרב סעדיה אבן דנאן, טל:050-6733911
גבאים:
הגבאי המסור דוד אזולאי טל’ 054-4713111
לצידו הגבאי מרדכי אזולאי טל’ 054-4635504

המניין פועל ברח' שמואל מאיר 8, בשבתות בלבד